Szent Kelemen Római Katolikus Plébániatemplom

A templombelső töredékes falfestéseinek egy része középkori, másik része viszont a XVII. századból való barokk munka.
A szentély bejáratánál álló Szent István király jobb kezében jogarral, fején koronával, a jobb oldalon Szent László király jobb kezében bárddal, bal kezében országalma, fején szintén koronával, fából faragott barokk szobrok, alkotói ismeretlenek. A szentélyben lévő képet, amely Szent Kelement ábrázolja, a soproni id. Storno Ferenc festette 1861-ben. 1871-ben a déli oldalon épült a sekrestye és a főúri család részére külön terem. Az északi oldalon lévőt lebontották. A bejárat felett egy domborműben olvasható volt Cserneki Markovics Gusztáv neve a családi címerrel és az 1871-es évszám (sajnos ez nem maradt meg). Az 1871-es átalakításokkal szószék került a templom jobb oldalára. 1872-ben készült a régi kőoltár helyett az új faragott oltár, amelynek készítője ismeretlen, feltételezések szerint id. Storno Ferenc készítette. A szentélyt és a keresztúti stációkat ékesítő zománcképekkel, Hertay Mária munkáival a modern képzőművészet is jelen van a templom falai között.
1972-73-ben kezdődtek el a műemléki kutatások Mezősiné Kozák Éva és Dávid Ferenc művészettörténész vezetésével. A helyreállítást az Országos Műemléki Felügyelőség szombathelyi építésvezetőség végezte Rozinek Ernő vezetésével, a lakatos munkákat a szintén büki születésű Simon Sándor készítette. Az új sekrestye és liturgikus térrendezés 1979-ben készült el Tokár György tervei szerint. A déli kápolna megmaradt román kori oszlopkötege, az egykori román kapu bal kávája, a román kori kőmaradványok a karzat alatt, a feliratmaradványok a karzat felett a felújítás, restaurálás után is jól láthatóak. A karzat feletti üvegablakon Szent Pál alakját festették meg. Az egymanuálos Angster orgona 1938-ban készült az Angster József és Fia Orgona- és Harmóniumgyárban Pécsett. 2005-2007 között volt az utolsó felújítás, megerősítették a tetőszerkezetet és újracserepezték. Szigetelték a lábazatokat, valamint talajvíz- és csapadékvíz elvezető rendszert alakítottak ki. Dr. Pápai Lajos megyéspüspök szentmise keretében áldotta meg és szentelte fel a Szent Kelemen Plébániatemplomot.